Välkommen med din beställning per telefon eller e-post.

Är du privatperson, klicka här för priser och beställningsinformation.

Grön text är klickbar för mer information.

Skadegörare

Produkt

Mot insekter och kvalster:En-strip 1500, 3000, 7500, 15000 st

Encarsia formosa

Vita flygare

Ercal 3000, 15000 st

Eretmocerus eremicus

Vita flygare

Enermix 1500+1500, 7500+7500 st

Eretmocerus eremicus/Encarsia formosa

Vita flygare

Preferal 500 g

Paecilomyces fumoseroseus

Spidex 500, 2000, 10000 st

Phytoseiulus persimilis

Växthusspinnkvalster

Spical 5000, 25000 st

Neoseiulus californicus

Växthusspinnkvalster

Spical 100 el 500 påsar x 1000 st

Neoseiulus californicus

Trips, vita flygare (spinn)

Swirski-Mite 50000 st

Amblyseius swirskii

Trips, vita flygare (spinn)

Swirski-Mite 100 el 500 påsar x 250 st

Amblyseius swirskii

Trips, jordgubbskvalster (spinn)

Thripex 10000, 50000 st

Neoseiulus cucumeris

Trips, (spinn)

Thripex 100 el 500 påsar x 1000 st

Neoseiulus cucumeris

Trips, vita flygare, kvalster

Montdo-Mite 50000, 250000 st

Transeius montdorensis

Trips, vita flygare, kvalster

Montdo-Mite 500 påsar

Transeius montdorensis

Trips mm

Orius-M 500, 2000 st

Orius majusculus

Aphidend 1000, 2000, 10000 st

Aphidoletes aphidimyza

Bladlöss

Aphidius colemani / A ervi

Bladlöss

Aphipar 500, 1000, 5000 st

Aphidius colemani

Bladlöss

Ervipar 250, 500, 5000 st

Aphidius ervi

Bladlöss

Aphibank 500 st

Bladlöss till A. colemani

Bladlöss

Ervibank 500 st

Bladlöss till A. ervi

Bladlöss

Chrysopa 1000, 10000 st

Chrysoperla carnea

Ullöss (sköldlöss)

Cryptobug 25, 100, 500, 1000 st

Cryptolaemus montrouzieri

Entonem 25, 50, 500 milj

Steinernema feltiae

Sorgmyggor

Gnatrol1 1, 10 liter

B. th. v israelensis

Sorgmyggor

Hypoaspis 10000, 25000, 125000 st

Stratiolaelaps scimitus

Larvanem 50, 500 milj.

Heterorhabditis bacteriophora

Larvanem 50, 500 milj

Heterorhabditis bacteriophora

Nemaslug 12, 30, 250 milj.

Phasmarhabditis hermaphrodita

Sniglar

Järn(III)fosfat

Sniglar

Sluxx HP

Järn(III)fosfat

Turex 100 g, 1, 10 kg

B. th. v kurstaki/aizawai

Buxbomsmott

Capsanem 25, 50, 500 milj

Steinernema carpocapsae

Duponchelia

Capsanem 25, 50, 500 milj

Steinernema carpocapsae

Miglyphus 500 st

Diglyphus isaea

Minerarflugor

Minusa 500 st

Dacnusa sibirica

Vita flygare

Mirical 500 st /500 larver

Macrolophus pygmaeus


Mat till Macrolophus
Insekter

Naturpyretrum, rapsolja

Insekter

Azadiraktin
Mot svampsjukdomar och virus:Rotsjukdomar

Trianum-P 500 gram

T harzianum T-22

Rotsjukdomar

Trianum-G granulat för jordinblandning

T harzianum T-22

Rotsjukdomar

Mycostop 5, 25 g

Streptomyces griseoviridis

Svampsjukdomar

Prestop 100 g, 1 kg

Gliocladium catenulatum J1446

Svampsjukdomar

Prestop Mix 50 g, 1 kg

Gliocladium catenulatum J1446

Bomullsmögel

Contans WG 4 kg, 20 kg

Coniothyrium minitans

Pepinomosaikvirus

Pepinomosaikvirusisolat VC1 & VX1
Humlor för pollinering:Natupol Smart

För pollinering. Även för spridning av


Natupol Normal

Prestop mix mot gråmögel.


Natupol Excel

Större koloni


Natupol Booster

Större koloni


Tripol, 3 kolonier

Isolerad plastlåda för utomhusbruk


Pollen

För matning av humlor
För registrering:Flygande insekter

Klisterskivor i plast, dubbelsidig

Flygande insekter

Catch it gula eller blå 10, 250 st

Klisterskivor i papp, enkel- eller dubbelsidig

Flygande insekter

Rollertrap gul 10, 15 el 30 cm x 100 m

Klisterrulle i plast, dubbelsidig

Trips

Doftlockmedel till klisterskivor

Trips

horiver + 2 Lurem-TR

10 st blå + 2 lockmedel

Buxbomsmott

Feromonfälla

Vecklare, Tuta, Duponchelia m.fl.

Feromon till olika skadeinsekter

Fruktflugor, Drosophila suzukii

Fruit Fly Attractant

Lockmedel

Fruktflugor, Drosophila suzukii

Drososan

Fälla specialanpassad för D. suzukii

Insekter

Fällor med klisterskiva för användning med feromoner


Skonsam fläktspridare till rovkvalster


Skonsam fläktspridare till rovkvalster


Knowing & Recognizing

Koppert, 443 sidor


Biologiskt växtskydd i prydnadsväxter

Jordbruksverket


Biologisk bekämpning av skadedjur

Jordbruksverket, 71 sidor


Lupp

Lupp i plast, 8 ggr förstoring


Lupp

Lupp i metall, 10 ggr förstoring

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformationen före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.


Ovanstående lista ska inte ses som en fullständig lista över bekämpningsmedlens användningsområden.

Se alltid www.kemi.se eller www.naturvardsverket.se för gällande förutsättningar för produkternas användning.

* Binabprodukterna är under utfasning och får säljas t.o.m. 2019-10-31. Binab får sedan användas t.o.m. 2020-10-31. Därefter får man inte använda eller inneha några Binabprodukter.

1 Gnatrol ersätter Vectobac och fungerar på samma sätt.Djuren beställs senast fredagar för utleverans från oss tisdag efterföljande vecka. Humlor beställs före kl 11 på torsdagen.

OBS! Levande djur får inte utsättas för hög värme eller minusgrader i postlåda. 

Omhänderta djuren direkt enligt information.

 

Sidan är uppdaterad 2019-08-05


dhsd