Minerarflugor

Minerarflugor


Minerarflugor lägger ägg inuti bladvävnaden. Larven som kläcks ur ägget lever i bladet och gör gångar genom att äta bladvävnad. Gångarna kallas minor. Det finns olika arter av minerarflugor, t.ex. Tomatminerarflugan som främst angriper tomater, men även gurka. En annan art är Krysantemumminerarflugan som angriper bland annat Krysantemum och Margeriter mfl prydnadsväxter.


MINUSA Parasitsteklar, Dacnusa sibiricaDacnusa sibirica är en parasitstekel som lägger ägg inuti minerarflugans larv. Minerarflugelarven fortsätter utvecklas i bladet och faller till marken för att förpuppas, men inuti puppan utvecklas en parasitstekel. Rekommenderad att användas vid mindre angrepp och vid lägre temperaturer på vintern och våren. Används i första hand i gurkodlingar om angreppen inte är för kraftiga.


MIGLYPHUS Parasitsteklar, Diglyphus isaea


Diglyphus isaea är en parasitstekel som lägger ägg intill minerarflugans larv inne i bladet. Parasitstekellarven som kläcks livnär sig på minerarflugelarven som så småningom dör. Fungerar bäst vid större förekomst av minerarflugor och vid högre temperaturer, dvs längre fram på säsongen.MIRICAL Rovängsstinkfly, Macrolophus pygmaeusMacrolophus är ett ljusgrönt, 6 mm långt ängsstinkfly. Den är en allätare och äter bland annat larver av minerarflugor. Macrolophus används främst i tomatodling där den kan etablera sig och föröka upp sig under en säsong. Den utgör en hjälp och ett komplement i bekämpningen mot bl. a. minerarflugor. Vid konstaterat angrepp är det viktigt att tidigt sätta ut parasitsteklar.


HORIVER Klisterskivor


Det är bra att sätta upp gula klisterskivor som fångar de vuxna individerna. Dels minskar man på äggläggande, vuxna individer och dels får man en bild av hur stor förekomst man har av minerarflugorna. För att fånga så många minerarflugor och så få parasitsteklar som möjligt är det bra att lägga klisterskivorna horisontellt i gångarna. Gärna fästa på tex en gul plastdunk som ytterligare attraherar flugorna genom sin gula färg. Om man läser av och byter ut klisterskivorna med jämna mellanrum kan man följa utvecklingen och se om de ökar eller minskar i antal.


Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se