Sorgmyggor

Sorgmyggelarv

Små myggor som lägger sina ägg i jorden. Larverna som kläcks är de som gör skada på växterna genom att de äter på växtrötter. Små plantor kan skadas direkt av att rötterna blir ätna, men den största skadan utgörs av att svampsjukdomar lättare kan angripa rötterna där larverna har varit framme.

Hypoaspis syn. Stratiolaelaps
Steinernema feliae, nematod

Rovkvalster, Hypoaspis miles. Se produktblad

Rovkvalstren är jordlevande och äter larver av sorgmyggor och vattenflugor. De äter även puppor av trips som ligger på marken eller i krukorna. Hypoaspis är långlivade och kan även leva utan mat en tid.  


Nematoder, Steinernema feltiae. Se produktblad

Små rundmaskar som letar upp sorgmyggans larver i jorden och tar sig in i larven genom naturliga kroppsöppningar. Där avger de en bakterie som dödar larven och nematoderna förökar sig sedan. Den nya generationen nematoder frigörs från larven efter ett par veckor. Om sorgmyggor redan finns närvarande kan det ta 2-3 veckor innan antalet fullbildade sorgmyggor minskar märkbart.


Klisterskivor

Det är bra att sätta upp gula klisterskivor som fångar de vuxna sorgmyggorna. Dels minskar man på äggläggande, vuxna individer och dels får man en bild av hur stor förekomst man har av sorgmyggorna. Om man läser av och byter ut klisterskivorna med jämna mellanrum kan man följa utvecklingen och se om de ökar eller minskar i antal.

dhsd