Fjärilslarver

Det finns många olika slags fjärilslarver som kan angripa växter och göra stor skada. Kålväxter angrips till exempel av ett antal olika arter av fjärilslarver. Häggen kan på våren angripas av häggspinnmal som helt kan kaläta trädet och spinner in det i sina spinntrådar. För att lyckas bekämpa dessa behöver man vara ute i god tid innan de har hunnit spinna in sig i sin skyddande väv.

Bakterier, Bacillus thuringiensis Berliner var kurstaki/aizawa.

Se produktblad yrkesodling, se säkerhetsdatablad

Se produktblad hobbyodling

Ett mycket effektivt medel mot fjärilslarver är Turex. Det innehåller bakterier som är giftiga för larverna. Man blandar ut medlet i vatten och sprutar det på växterna. När larverna äter besprutade blad så förgiftas de och dör (se bild till höger). Behandlingen kan behöva upprepas då medlet bryts ner av solljuset. Av samma anledning bör man behandla plantorna på kvällen eller vid mulet väder. Turex har endast effekt på fjärilslarver. Det kan vara lätt att förväxla fjärilslarver med larver av vissa steklar, t.ex. krusbärsbladstekeln. Ett sätt att avgöra om det är fjärilslarver man har på sina växter är att räkna deras fötter. Framme vid huvudet har både fjärilar och steklar tre par fötter. På den bakre delen av kroppen har fjärilslarverna upp till fem par fötter (den bakersta änden medräknad, se bild nedan). Om larven på den bakre delen av kroppen har sex par fötter eller fler så är det en stekellarv och Turex har ingen effekt.


Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

dhsd