Larver i gräsmatta

Det finns ett flertal olika larver som kan leva av gräsmattans rötter och orsaka döda fläckar i gräsmattan.

Skalbaggar så som pingborrar, ollonborrar och trädgårdsborrar svärmar på våren/försommaren då de kan ses flyga över gräsytorna. De lägger ägg i marken och äggen kläcks till larver som börjar äta på gräsrötterna. Beroende på art lever de som larver i jorden i 1-4 år innan de kläcks på försommaren och svärmar igen. Larverna av de tre arterna liknar varandra men varierar i storlek. Trädgårdsborren blir ca 1 cm, Pingborren ca 2-3 medan Ollonborren kan bli 4-5 cm. Storleken beror förstås också på ålder. Som nykläckta är de mycket mindre allihop och gråaktiga. Senare blir de vita och feta. De är hela tiden krumböjda som ett C, har tre par bröstfötter och ett brunt huvud.

Harkrankar har också sitt larvstadium i marken där de lever av gräsrötter. Den vuxna harkranken kläcks i slutet av augusti och lägger då ägg. Äggen kläcks efter två veckor, dvs i mitten av september, till larver som övervintrar. Förpuppning sker i juni och i slutet av augusti kläcks de nya harkrankarna och cirkeln är sluten. Harkrankens larver är gråbruna, fot- och huvudlösa larver. De är 1,5-2 cm på hösten och 3-4 cm på våren. Det är på våren som de gör den största skadan, men de är lättast att bekämpa på hösten då de är små.

Klicka här för produktblad om larver i gräsmatta.

Nematoder mot skalbaggslarver

Heterorhabditis bacteriophora (vid 14-33 grader i jorden) eller 

Steinernema kraussei (vid 5-14 grader i jorden)

Skalbaggarnas larver kan bekämpas genom att man vattnar ut nematoder. Nematoderna kryper in i larvens naturliga kroppsöppningar. Inuti larven förökar de sig och larven dör. Bästa tidpunkten för att bekämpa larverna är i augusti när larverna är små. Man kan också göra en behandling på våren så fort jordtemperaturen överstiger 5 grader. Larverna förpuppas i maj och är då inte mottagliga för nematoderna.

Nematoder mot harkrankslarver, Steinernema feltiae respektive Steinernema carpocapsae

Harkrankens larver kan bekämpas genom att man vattnar ut nematoder. Nematoderna kryper in i larvens naturliga kroppsöppningar. Inuti larven förökar de sig och larven dör. Bästa tidpunkten för att bekämpa larverna är i mitten av september när larverna är små (två veckor efter att man sett vuxna harkrankar flyga i gräsmattan).Vid denna tidpunkt, då larverna är i larvstadie 1 och 2, har Steinernema carpocapsae bäst effekt. Man kan också göra en behandling på våren så fort jordtemperaturen överstiger 12 grader. Vid vårbehandling, då larverna är i larvstadie 4, bör man istället använda Steinernema feltiae. Larverna förpuppas i juni och är då inte mottagliga för någon nematodbehandling.

dhsd