Sniglar

Sniglar kan göra stor skada på växter. Det gäller såväl Spansk skogssnigel (så kallad "Mördarsnigel") som vanlig åkersnigel. Sniglarna kommer fram i fuktigt väder och de största skadorna uppstår då. Vid torrare väderlek gömmer sig sniglarna i fuktiga miljöer och kan också gräva ner sig en bra bit i marken.
Så fungerar de spanska skogsniglarna

Att känna till sniglarnas liv är viktigt för att förstå hur man bäst bekämpar dem. Sniglarna är sk hermafroditer, dvs varje individ är hona och hane samtidigt, och de kan därför befrukta sig själva och lägga ägg utan att ha träffat någon partner. Det räcker alltså att man får in en snigel eller ett ägg i trädgården för att de ska kunna etablera sig i tusental. Arten har en ettårig livscykel. Unga sniglar övervintrar i dvala i håligheter i jorden på en till två decimeters djup. Under vintrar med djup tjäle dör många av de övervintrande sniglarna.

Sniglarna blir aktiva på våren när jordtemperaturen överstiger 4oC. De större sniglarna behöver bara någon vecka för att utvecklas till könsmognad och börja lägga ägg. För de mindre tar det längre tid. En spansk skogssnigel kan producera upp till 400 ägg under sin livstid. Äggen läggs i grupper om ca 20 styck nedgrävda i jorden eller t ex under stenar. Vid torrt väder dör en stor andel av äggen och ungdjuren, men under fuktiga perioder blir överlevnaden stor och mängden sniglar ökar snabbt. Utvecklingstiden från lagt ägg till kläckt snigel är ca fyra veckor. Därefter tar det ytterligare ca fyra veckor tills snigeln blir könsmogen och börjar lägga ägg. Utvecklingstiden varierar något med temperaturen.


Källor: Bl a Göteborgs naturhistoriska museum, Bioforsk plantehelse i Norge och Becker Underwood i Storbritannien.

Nematoder, Phasmarhabditis hermaphrodita. Se produktblad

Nemaslug, som innehåller mikroskopiskt små rundmaskar, vattnas ut på områden där sniglarna uppehåller sig. Nematoderna tar sig in i snigeln genom naturliga kroppsöppningar. Väl inne i snigeln avges bakterier som nematoderna lever i symbios med. Snigelns mantel sväller upp (den främre snigeln på bilden ovan är infekterad medan den bakre snigeln är frisk) och den slutar äta inom tre dagar. Efter ca en vecka är den död. Nematoderna har under tiden förökat sig inne i snigeln och en ny generation kryper ut och letar upp nya sniglar.

Produkten har god effekt på sniglar upp till 1 cm storlek. Detta innebär att för att bekämpa Spansk skogssnigel bör man börja tidigt på våren innan sniglarna hunnit växa sig stora, alternativt på höstkanten de sniglar kläcks som sedan kommer att övervintra. Nematoderna är aktiva över 5 grader, så man kan behandla så fort temperaturen i jorden överstiger 5 grader. På åkersnigel har nematoderna god effekt även på vuxna individer. Nematoderna verkar under jorden där sniglarna finns den mesta tiden. Många sniglar, speciellt de mindre är aldrig uppe på marken eftersom de riskerar att torka ut eller bli uppätna. Om de kan finna föda under jorden så stannar de där. De kommer då aldrig i kontakt med järnfosfatpellets.


Järnfosfat, Ferramol. Läs mer om Ferramol

Små korn som innehåller järnfosfat och som sniglarna gärna äter. Så fort de har ätit av kornen tappar de atiten och slutar äta. Sen kryper de till ett gömställe och dör. Produkten är endast skadlig för sniglar. Den är regnbeständig och godkänd för användning i ekologisk odling. De fungerar bara om sniglarna rör sig ovan jord och sniglarna kan föredra att äta annat om det finns god tillgång på mat. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


Fler bekämpningsmetoder mot spansk skogssnigel


  • All bekämpning ska påbörjas direkt på våren och sedan följas upp kontinuerligt! Flitigt bekämpande ger resultat även om det kan kännas tröstlöst periodvis. Ge inte upp!
  • Kombinera olika metoder för bästa effekt!
  • Nemaslug nematoder är effektivt mot de unga sniglarna. Nematoderna verkar under jorden där sniglarna finns den mesta tiden. Många sniglar, speciellt de mindre är aldrig uppe på marken eftersom de riskerar att torka ut eller bli uppätna. Om de kan finna föda under jorden så stannar de där. De kommer då aldrig i kontakt med järnfosfatpelletsen. Mer info om nematoder ovan.
  • Plocka eller halshugg sniglar när de kommer fram på kvällen, tidigt på morgonen eller vid fuktigt väder. För varje plockad snigel slipper du upp till 400 ägg som kan utvecklas till nya sniglar. Man kan lägga ut föda som katt- eller hundmat eller döda sniglar för att samla dem till vissa ställen för att förenkla plockningen och locka dem ifrån salladen. OBS! Detta ska bara göras om man följer upp noga. Annars blir effekten att man göder sniglarna i stället.
  • Sniglar kan avlivas genom att man skär av huvudet med spade eller sekatör. Insamlade sniglar kan avlivas genom att man häller hett vatten över dem, eller också kan man lägga dem i en påse i frysen. Man bör inte hälla kalk eller salt på sniglarna för då får de en plågsam död. Undvik att hantera sniglarna med händerna eftersom snigelslemmet kan vara svårt att tvätta av. Döda sniglar kan komposteras eller ligga kvar i trädgården. Låter man dem ligga kvar i trädgården kan de dra till sig sniglar, så platsen bör i så fall kontrolleras ofta. Ägg i döda sniglar kan inte kläckas till nya sniglar.
  • Fällor finns i flera varianter: Arrangera gömslen. Lägg t ex brädor på jorden på platser där sniglarna gärna vistas, där sniglarna kan dra sig undan under dagen och vittja dem flitigt på dagtid. Vattna gärna med 2-3 gånger rekommenderad dos Nemaslug under gömslet. Ölfällor finns att köpa, men man kan också göra egna av plastburkar/flaskor. Viktigt är att kanten på fällorna sticker upp minst tre cm så att inga andra djur, t ex nyttodjur som jordlöpare, trillar i och drunknar. Vittja fällorna minst varannan dag. Ölfällor kan vara ett bra sätt att få reda på när man har mycket unga sniglar i trädgården som kan bekämpas med nematoder, Nemaslug. Tycker man inte om att ha öl i trädgården kan man blanda till en socker- och jästlösning i stället. Ställ inte fällorna för nära tomtgränsen om du inte vill locka till dig grannens sniglar också…
  • Barriärer och staket. Det finns flera olika sätt att hägna in hela eller delar av trädgården för att det inte ska komma in nya sniglar där man bekämpar.


dhsd