Sköldlöss

Sköldlöss förekommer främst på krukväxter och i gröna miljöer som vinterträdgårdar och tropiska växthus. Det finns många olika arter av sköldlöss. Skadorna liknar skadorna av bladlöss, dvs de suger växtsaft och avger honungsdagg. I honungsdaggen växer det sotdaggssvampar som ger en svart beläggning på bladen.

Insekt effekt, naturpyretrum

Sköldlöss är svårbekämpade på grund av att de under största delen av livet sitter skyddade under sin vaxsköld. Kontaktverkande och fysikaliskt verkande medel har liten eller ingen effekt när de väl börjat bilda sin sköld. Men de nykläckta ungarna (sk crawlers eller vandrarlarver) är mottagliga för behandling. Eftersom det i regel finns individer av alla utvecklingsstadier samtidigt måste man upprepa behandlingarna så att man inte missar någon generation som hinner bilda sköld mellan sprutningarna. Insekt effekt är ett rapsoljebaserat preparat som innehåller naturpyretrum som är giftigt för insekter. Giftet bryts dock ner snabbt i solljus. Behandling varannan vecka kan vara lagom. Möjligen mer sällan om temperaturen är låg, tex vid vinterförvaring av medelhavsväxter. Bästa effekt fås om man först tar bort så många sköldar som möjligt med en mjuk borste eller liknande. Då blottlägger man ägg och nykläckta larver som annars skulle ha klarat sig under skölden.Nyckelpigor, Cryptolaemus montrouzieri,

Se produktblad

Både larverna och de vuxna individerna av dessa tropiska nyckelpigor äter unga sköldlöss, sk crawlers/vandrarlarver. De kallas så när de ännu inte funnit en permanent plats där de börjat bilda sin sköld. Ofta har man många olika utvecklingsstadier av sköldlössen närvarande samtidigt, men ibland kan nya kullar vandrarlarver komma stötvis. Därför är det bra att först kontrollera så att det finns sköldlöss av rätt ålder innan man tar hem nyckelpigor för bekämpning. Eftersom nyckelpigorna är tropiska trivs de bäst i ett varmt (över 20 grader) och fuktigt klimat. Klimatet är avgörande för att de ska kunna föröka sig. Larven är ganska stor (ca 1 cm), vit och "lurvig" och kan lätt tas för att vara en jättestor ullus. Se bilden längst till höger. Det är mycket osannolikt att nyttodjuren lyckas utrota skadedjuret till 100%. Räkna därför med att insättningarna behöver upprepas med jämna mellanrum för att hålla angreppet på en låg nivå.

Pris för minsta förpackning: 350 kr. Portokostnad tillkommer.


.

Parasitstekel, Microterys nietneri.

Mycket små steklar. Bilden längst till höger visar en hona. Hanen är svart med gula ben. Honorna lägger ägg i både unga och äldre sköldlöss av arten Coccus hesperidum. Microterys är mindre effektiv mot andra arter av sköldlöss. De behöver minst 18 grader för att vara aktiva men de är inte särskilt känsliga för låg luftfuktighet. Vid 25 grader tar det ca 2 veckor från lagt ägg tills en ny stekel kläcks. När en sköldlus är parasiterad ser den ut som på den andra bilden. I den håller 3 nya steklar på att utvecklas. Det kan finnas upp till sju steklar i en och samma sköldlus. När steklarna utvecklats klart i sköldlusen så gör de ett litet utgångshål och kryper ut. Det är mycket osannolikt att nyttodjuren lyckas utrota skadedjuret till 100%. Räkna därför med att insättningarna behöver upprepas med jämna mellanrum för att hålla angreppet på en låg nivå.

Pris för minsta förpackning: 450 kr. Portokostnad tillkommer.Parasitstekel, Coccophagus lycimnia.

Mycket små steklar som lägger ägg i unga sköldlöss av Coccus hesperidum, Saissetea coffeae samt olika arter av PulvinariaCoccophagus behöver minst 18 grader för att vara aktiv men är inte särskilt känslig för låg luftfuktighet. Vid 25 grader tar det ca 3 veckor från lagt ägg tills en ny stekel kläcks. När en sköldlus blir parasiterad blir den svart i färgen. Bilden närmast till höger visar en parasiterad sköldlus med ett utgångshål efter den nya, kläckta stekeln. Det är mycket osannolikt att nyttodjuren lyckas utrota skadedjuret till 100%. Räkna därför med att insättningarna behöver upprepas med jämna mellanrum för att hålla angreppet på en låg nivå.

Pris för minsta förpackning: 468,75 kr. Portokostnad tillkommer.


dhsd