Öronvivlar

Öronviveln är en skalbagge vars larver lever i jorden och äter på växtrötter. Detta kan göra stor skada på plantan, men oftast upptäcker man angreppet på de karakteristiska gnagskadorna som den vuxna skalbaggen gör på bladen. De kallas ibland för "konduktörsklipp" då skalbaggen gnager från kanten och inåt (se bild).

Nematoder, Heterorhabditis bacteriophora (vid 14-33 grader i jorden) eller

Steinernema kraussei (vid 5-14 grader i jorden) se produktblad

Öronvivelns larver kan bekämpas genom att man vattnar ut nematoder. Nematoderna kryper in i larvens naturliga kroppsöppningar. Inuti larven förökar de sig och larven dör. Bästa tidpunkten för att bekämpa larverna är i augusti-september när larverna är små. Man kan också göra en behandling på våren så fort jordtemperaturen överstiger 5 grader. Larverna förpuppas i maj-juni och är då inte mottagliga för nematoderna.

dhsd