Ullöss

Ullöss förekommer främst på krukväxter och i gröna miljöer som vinterträdgårdar och tropiska växthus. Det finns flera olika arter av ullöss. Skadorna liknar skadorna av bladlöss, dvs de suger växtsaft och avger honungsdagg. I honungsdaggen växer det sotdaggssvampar som ger en svart beläggning på bladen.

Nyckelpigor, Cryptolaemus montrouzieri,

Se produktblad

Både larverna och de vuxna individerna av dessa tropiska nyckelpigor äter ullöss av olika arter. Eftersom de är tropiska trivs de bäst i ett varmt och fuktigt klimat. Klimatet är avgörande för att de ska kunna föröka sig. Larven är ganska stor (ca 1 cm), vit och "lurvig" och kan lätt tas för att vara en jättestor ullus. Se bilden längst till höger.

Guldögonslända, Chrysoperla carnea. Se produktblad

Larver som man strör ut på angripna plantor där de äter upp lössen. Har använts med framgång mot växthusullusen Pseudococcus longispinus. Behöver minst 10oC dagtid. Chrysoperla äter även andra skadegörare, t.ex bladlöss och trips.

dhsd