Gråmögel

Gråmögel, Botrytis cinerea, är en mycket vanlig svampsjukdom. Den brukar kallas för "svaghetsparasit" eftersom den oftast går in i växten via sår, åldrande växtdelar eller naturliga öppningar. När den väl fått fäste kan den angripa friskare och starkare vävnader. Den kan också angripa primärt vid gynnsamma förhållanden (fuktigt, låg temperatur osv.).

Svampen är mycket polyfag och kan angripa de flesta växtslag.

Binab, Trichoderma (polysporum) parapiluliferum och Trichoderma (harzianum) atroviride. Se produktblad för: tomat och gurka, jordgubbar, prydnadsväxter och kryddor, potatis, svartfläcksjuka på rosor.

Gråmögel kan förebyggas och bekämpas med Binab som består av två rovsvampar. Det bästa är förebyggande behandling, men man kan även stoppa upp ett angrepp och minska vidare spridning. Binab kan användas både på bladen och på rötterna. Det finns även en särskild formulering som kan spridas med humlor och bin för att förebygga gråmögel på jordgubbar, hallon och andra bär. Klicka på "jordgubbar" ovan för att läsa om den.

Prestop, Gliocladium catenulatum. Se produktinfo tomat, allmän produktinfo.

Gråmögel kan förebyggas och bekämpas med Prestop som består av rovsvampen Gliocladium catenulatum. Det bästa är förebyggande behandling, men man kan även stoppa upp ett angrepp och minska vidare spridning. Prestop kan användas både på bladen och på rötterna. Det finns även en särskild formulering som heter Prestop Mix som kan spridas med humlor och bin för att förebygga gråmögel på jordgubbar, hallon och andra bär samt kärnhusröta på äpple.

dhsd