Det finns många olika skadegörare som kan drabba dina växter. Klicka dig vidare för att få veta mer om skadegöraren och vilka nyttoorganismer som angriper dem.

Skadedjur                                               Svampsjukdomar

(detta avsnitt är inte färdigt)

Bomullsmögel

Fusarium

Förökningssjukdomar

Gråmögel

Häxringar

Läderröta

Mjöldagg

Pythium

Rhizoctonia

Rosrost

Sammetsfläcksjuka

Svartfläcksjuka på ros

Svartpricksjuka på gurka

dhsd