NYHETER

NYHETER


SPIDEX VITAL,

den nya uppgraderade

SPIDEX!

I Spidex Vital, till skillnad från Spidex som endast innehåller vuxna rovkvalster, finns olika utvecklingsstadier av Phytoseiulus persimilis. Spidex Vital innehåller även mer mat, vilket medför att aktiviteten hos rovkvalstren blir högre, hållbarheten bättre, honorna kan lägga ägg direkt vid utsättning samt en snabbare ökning av populationen med nya generationer i odlingen.


Tack vare den högre aktiviteten hos Phytoseiulus persimilis i Spidex Vital blir hotspot behandling mer effektiv. Utöver det kan rovkvalstren i Spidex Vital orientera sig snabbare ut på angripna områden samt kan transportera sig längre sträckor för att uppsöka spinn på plantan.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)koppert.se