Sköldlöss

Sköldlöss


Sköldlöss och pansarsköldlöss är besvärliga och svårbekämpade skadegörare. Deras skador liknar bladlusens, då de suger växtsaft samt avger honungsdagg. I denna honungsdagg kan olika sotsvampar växa.

 

Honorna placerar sig på bladets yta, nära bladvenerna eller stammen på plantan och förblir där livet ut. Honorna lägger sina ägg under skölden och från dessa utvecklas unga sköldlöss som snabbt kan sprida sig över plantan. En effektiv bekämpning av sköldlöss görs på de unga stadierna, innan deras sköld är utvecklad.

 

Det kan vara svårt att se skillnad på sköldlöss, men skölden kan ofta vara ett hjälpmedel när det kommer till att se vilken art det handlar om. Det är viktigt att titta på sköldens färg, form och mönster. Sköldlusens kropp sitter fast på skölden, men det går att skilja pansarsköldlusens kropp från skölden.


APHYTIS MELINUS Parasitstekel, Aphytis melinus


Aphytis melinus är effektiv för att bekämpa ett antal arter av pansarsköldlus, bland annat Aspidiotus nerii (gul palmsköldlus), Diaspis echinocacti (cactus scale) och Chrysomphalus aonidum (Florida red scale). Aphytis parasiterar både unga och äldre nymf/larvstadier av sköldlusen. Antalet ägg som läggs i sköldlusen beror på sköldlusens storlek. 1-3 nya vuxna steklar kan kläckas från en sköldlus.


ENCARSIA CITRINA Parasitstekel, Encarsia citrinaEncarsia citrina parasiterar unga larv-/nymfstadier av pansarsköldlöss. Den är mest effektiv mot Pinnaspis aspidistrae, Abgrallaspis cyanophylli och Aspidiotus nerii. Både honor och hanar av pansarsköldlössen parasiteras.


COCCOPHAGUS Parasitstekel, Coccophagus


Coccophagus kan effektivt användas mot Coccus hesperidum (orangefärgad vaxsköldlus), Saissetia oleae (olivsköldlus), Saissetia coffeae med flera andra sköldlusarter. Coccophagus föredrar yngre larv-/nymfstadier för parasitering. Honor lägger endast ett ägg per värd. I kontrast mot andra sköldlusparasitoider störs inte Coccophagus direkt av myrors närvaro.

MICROTERYS NIETNERI Parasitstekel, Microterys nietneri


Microterys nietneri är mycket effektiv för att bekämpa orangefärgad växthussköldlus (Coccus hesperidum). Den är mindre effektiv vid bekämpning av andra sköldlusarter. Microterys parasiterar både unga och äldre nymf/larvstadier av sköldlusen. Antalet ägg som läggs i sköldlusen beror på sköldlusens storlek. Upp till 7 nya vuxna steklar kan kläckas från en sköldlus.

METAPHYCUS FLAVUS Parasitstekel, Metaphycus flavus


Metaphycus flavus bekämpar effektivt orangefärgad växthussköldlus (Coccus hesperidum), växthussköldlus (Saissetia coffeae) samt olivsköldlus (Saissetia oleae). Metaphycus parasiterar både unga och äldre nymf/larvstadier av sköldlusen. Antalet ägg som läggs i sköldlusen beror på sköldlusens storlek. Upp till 7 nya vuxna steklar kan kläckas från en sköldlus.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)koppert.se