Sorgmyggor

Sorgmyggor


Små myggor som lägger sina ägg i jorden. Larverna som kläcks är de som gör skada på växterna genom att de äter på växtrötter. Små plantor kan skadas direkt av att rötterna blir ätna, men den största skadan utgörs av att svampsjukdomar lättare kan angripa rötterna där larverna har varit framme.ENTONEM Nematoder, Steinernema feltiaeSmå rundmaskar som letar upp sorgmyggans larver i jorden och tar sig in i larven genom naturliga kroppsöppningar. Där utsöndras en bakterie som dödar larven och nematoderna förökar sig sedan. Den nya generationen nematoder frigörs från larven efter ett par veckor. Om sorgmyggor redan finns närvarande kan det ta 2-3 veckor innan antalet fullbildade sorgmyggor minskar märkbart.


GNATROL SC Bacillus thuringiensis subsp. israelensis


Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden. Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden och innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, som verkar i larvernas mag-tarmkanal. När nedbrytningen av tarmväggarna har påbörjats, slutar larverna att äta och dör 24–72 timmar senare. HYPOASPIS Rovkvalster, Stratiolaelaps scimitus (tidigare Hypoaspis miles)Rovkvalstren är jordlevande och äter larver av sorgmyggor och vattenflugor. De äter även puppor av trips som ligger på marken eller i krukorna. Hypoaspis är långlivade och kan även leva utan mat en tid.HORIVER KlisterskivorDet är bra att sätta upp gula klisterskivor som fångar de vuxna sorgmyggorna. Dels minskar man på äggläggande, vuxna individer och dels får man en bild av hur stor förekomst man har av sorgmyggorna. Om man läser av och byter ut klisterskivorna med jämna mellanrum kan man följa utvecklingen och se om de ökar eller minskar i antal.


Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)koppert.se