Trips

Trips


Mycket små insekter, ca 1 mm långa, som oftast hittas på bladens undersida eller i blommorna. Som vuxna är de flygande men larverna saknar vingar. De kan vara skadegörare på de flesta växter.

Skadorna visar sig på bladen som silvriga fläckar med svarta prickar i. Tripsarna suger ut innehållet i cellerna som då luftfylls, därav det silvriga intrycket. De svarta prickarna är tripsens exkrementer. När blommorna angrips får blombladen silvriga / vita fläckar. Om tripsen angriper i tillväxtpunkten visar sig skadorna som deformerade blad när bladen växer ut.FRANKLINOTHRIPS Rovtrips, Franklinothrips vespiformisHYPOASPIS Jordlevande rovkvalster, Hypoaspis miles

 Rovkvalstren äter puppor av trips som ligger på marken eller i krukorna. De äter även larver av sorgmyggor och vattenflugor.


MONTDO-MITE Rovkvalster, Transeius montdorensis SchichaORIUS-M Stinkfly, Orius majusculus

Flygande insekt som äter både larver och vuxna trips. Används därför framför allt kurativt. Men i pollenbärande kulturer kan de även sättas in förebyggande. De kräver lång dag (minst 14 timmar) för att vara aktiva. Temperaturen bör överstiga 15 grader. På bilden till höger syns olika utvecklingsstadier av Orius - de tre larvstadierna samt den vuxna insekten.


THRIPEX Tripsrovkvalster, Neoseiulus cucumeris 

SWIRSKI Amblyseius swirskii Rovkvalstren äter larver av trips. Amblyseius cucumeris behöver 18oC åtminstone några timmar om dagen.

Amblyseius swirskii förökar sig snabbt och äter även larver och ägg av vita flygare. Behöver minst 18oC, optimal temperatur är 25-28oC.

Båda djuren finns att köpa i flaska där man strör ut dem på bladen, eller i påsar som hängs i växterna och släpper ut nya rovkvalster under 4-6 veckor.Thripoctenus parasiterar främst små tripslarver/nymfer. En hona lägger endast ett ägg/trips. Thripoctenus är mindre effektiv vid närvaro av myror. Effekten av stekeln är synlig efter några veckor.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)lindesro.se