Trips

Trips

Skadedjuret är en mycket liten insekt, ca 1 mm lång. Vuxna individer kan flyga, men inte nymferna som blir fast på plantan de kläckts på. Trips hittas oftast på bladets undersida eller inne i blommor, där de orsakar sugskador. Växtens celler töms på innehåll och blir luftfyllda, vilket resulterar i att blommor och blad ser silvriga ut. I dessa silvriga områden syns även svarta fläckar, vilket är tripsens exkrementer. Vid angrepp i tillväxtpunkten blir bladen som utvecklas deformerade.


FRANKLINOTHRIPS Rovtrips, Franklinothrips vespiformis


Franklinothrips vespiformis är ett 3 mm stort rovtrips, som till utseendet är lik en myra. Nyttodjuret är speciellt effektiv mot Parthenothrips dracaenae och Echinothrips americanus. Andra tripsarter kan även bekämpas, så som Frankliniella occidentalis och Chaetanaphothrips orchidii


HYPOASPIS Jordlevande rovkvalster, Stratiolaelaps scimitus (tidigare Hypoaspis miles)

 Rovkvalstren lever i jorden eller substratet och äter puppor av trips som ligger på marken eller i krukorna. De äter även larver av sorgmyggor och vattenflugor. 


MONTDO-MITE Rovkvalster, Transeius montdorensisRovkvalstren äter tidiga nymferstadier och ägg av trips. Transeius montdorensis överlever inte svenska väderförhållanden, därav lämpar sig nyttodjuret som bäst i växthus eller inomhusmiljöer. Rovkvalstret finns både i löst material på flaska och som påsar, påsarna levererar rovkvalster under 4-6 veckor. ORIUS-M Stinkfly, Orius majusculus

Flygande insekt som äter samtliga utvecklingsstadier av trips. Används därför framför allt kurativt, men i pollenbärande kulturer kan de även sättas in förebyggande. Orius kräver lång dag (minst 14 timmar) för att vara aktiva och temperaturen bör överstiga 15 oC.


THRIPEX Tripsrovkvalster, Neoseiulus cucumeris Rovkvalstren äter nymfer och ägg av trips. Amblyseius cucumeris behöver 18oC åtminstone några timmar om dagen. Rovkvalstret finns både i löst material på flaska och som påsar, påsarna levererar rovkvalster under 4-6 veckor. 

SWIRSKI Rovkvalster, Amblyseius swirskii 


Amblyseius swirskii förökar sig snabbt och äter även larver och ägg av vita flygare. Behöver minst 18oC, optimal temperatur är 25-28oC. Rovkvalstret finns både i löst material på flaska och som påsar, påsarna levererar rovkvalster under 4-6 veckor. 


THRIPOBIUS Parasitoid, Thripoctenus javae


Thripoctenus javae parasiterar främst små tripslarver/nymfer. En hona lägger endast ett ägg/trips. Thripoctenus är mindre effektiv vid närvaro av myror. Effekten av stekeln är synlig efter några veckor.

Adress

Knut Påls väg 5

256 69 Helsingborg

Telefon

042-161870

E-post

predator(at)koppert.se